Βίντεο - Video

 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ
(Poems put in music and sung by the poet)

ΔΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
(Documentaries)

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
(TV broadcasts)

«ΤΙ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΑ ΤΟ ΠΕΟΣ» ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Ν.D
(A satyrical poem put in music and sang by A.N.D.)

ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ
(Poetry recitals)

ΔΙΑΦΟΡΑ
(Others)