15

(Η Ουρανα χει πολλ δαχτυλδια, κι επειδ το μικρ της δωμτιο δεν τα χωρ, τ’ αφνει ξω στο μεγλο δωμτιο που λγεται σμπαν.
Η νεραδσια φση της μ’ χει μθει τσα πολλ. Πο να εξηγ τρα!)